Belangrijk om te lezen voordat je aan de slag gaat met de KoersKaart “Met elkaar trekken we de grens”.

Losbladige versie: Print&Play
Losbladige versie: Project&Play

Hoe organiseer je een veilig teamgesprek over seksueel grensoverschrijdend gedrag op jouw werkvloer?

Een teamgesprek over seksueel grensoverschrijdend gedrag en omgangsvormen moet op een veilige en constructieve manier plaatsvinden. Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor het creëren van een veilige omgeving voor dit gesprek.

Gerichte strategie

Het is belangrijk dat het gesprek onderdeel is van een gerichte strategie voor preventie en aanpak van seksuele grensoverschrijdend gedrag, waarin aandacht wordt besteed aan de omgangscultuur, de organisatiestructuur en specifieke maatregelen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en aan te pakken.

Rollen en verantwoordelijkheden

Daarnaast breng je in deze strategie de rollen en verantwoordelijkheden in kaart. Als de verantwoordelijkheden niet duidelijk zijn, leidt dit vaak tot wegkijken en een gebrek aan handelen. Zorg daarom voor duidelijkheid over verantwoordelijkheden en maak afspraken die voor iedereen in de organisatie zichtbaar zijn. Vanuit deze rollen en verantwoordelijkheden stem je af hoe en wanneer de teamleiders het gesprek in hun team gaan voeren. Houd hierbij rekening met de invloed van machtsverhoudingen.

Gezamenlijke afspraken

Het belangrijkste doel van het teamgesprek is het bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag en omgangsvormen, om zo met elkaar afspraken te kunnen maken over wat je wel en niet oké vindt op jullie werkvloer.

Aandacht voor nazorg

Het kan zijn dat niet iedereen zich tijdens het teamgesprek gehoord en erkend voelt in zijn of haar persoonlijke ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het is belangrijk om hier als leidinggevende rekening mee te houden en indien nodig nazorg te verlenen. Informeer vooraf je vertrouwenspersoon/personen over het plaatsvinden van het gesprek en de deelnemers over de mogelijkheid om na afloop van het teamgesprek contact te zoeken met de vertrouwenspersoon.

Handreiking voor cultuurverandering op de werkvloer

Meer informatie over het ontwikkelen van een gerichte strategie voor de preventie en aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en de voorbereiding en invulling van het teamgesprek en andere gespreksvormen, vind je in de handreiking voor cultuurverandering op de werkvloer van Regeringscommissaris Mariëtte Hamer.